Z Á S A D Y    O C H R A N Y    S Ú K R O M I A

 

Na ochranu Vašich osobných údajov dbáme rovnako ako na kvalitu nášho tovaru. Nižšie sa dočítate, akým spôsobom Vaše osobné údaje u nás v spoločnosti spracovávame.

  1. Správca a kontaktné údaje

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

Blue step spol. s r.o., IČO: 36271608, so sídlom Šaľa, Kráľovská 796/43, PSČ 927 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka 17104/T.

Kontaktovať nás môžete na:

tel: +421 903 197 179

e-mail: bluestep@bluestep.sk

prípadne nás môžete navštíviť alebo nám napísať na adresu sídla uvedenú vyššie.

Na vyššie uvedených kontaktoch môžete tiež uplatniť všetky Vaše ďalej popísané práva.

 

  1. Aké osobné údaje naša spoločnosť spracováva a prečo?

 

2.1. Identifikačné údaje:

Vaše základné identifikačné údaje (meno a priezvisko), potrebujeme na to, aby sme Vás boli schopní identifikovať a mohli Vám umožniť nákup tovaru.

2.2. Adresné údaje:

Vaše adresné údaje (názov ulice a číslo popisné, mesto, PSČ, štát) prípadne dodacie údaje, pokiaľ sa líšia od adresných, potrebujeme na odoslanie tovaru na správnu adresu. Navyše tieto údaje potrebujeme ako súčasť Vašej identifikácie a pre prípad, že by sme Vás museli kontaktovať listom.

2.3. Kontaktné údaje:

Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a email) využívame na to, aby sme Vás mohli informovať v prípade akýchkoľvek zmien ohľadom objednaného tovaru alebo ďalších nutných záležitostí

2.4. IČO:

Pokiaľ u nás nakupujete v pozícii podnikateľa, je nutné uviesť aj IČO, ktoré potrebujeme na vystavenie daňových dokladov a zároveň ako súčasť identifikácie.

 

Pokiaľ nám neposkytnete Vaše vyššie uvedené osobné údaje, nebudeme môcť vybaviť Vaše objednávky a dodať Vám tovar.

2.5. Informácie o nákupoch a službách:

Informácie o Vašich nákupoch prípadne službách, ktoré sme Vám poskytli, uchovávame preto, aby sme vedeli, k čomu sme sa zaviazali a mohli ste u nás uplatniť záruku.

2.6. Užívateľské meno a heslo:

Pri registrácii Vášho užívateľského účtu uchováva náš systém informácie potrebné na to, aby ste sa k svojmu užívateľskému účtu mohli prihlásiť, tj Vaše užívateľské meno a heslo. Bez týchto údajov by sme Vám prihlásenie neboli schopní umožniť.

  1. Ako ďalej využívame Vaše údaje?

3.1 Oprávnený záujem

3.1.1. Keďže máme záujem zostať s našimi zákazníkmi v kontakte, uchováme si po registrácii Váš email, na ktorý Vám môžeme zasielať tzv. obchodné oznámenie. To sú emaily, v ktorých Vás budeme informovať o našich novinkách a prípadne zaujímavých akciách súvisiacich s tovarom, ktorý ste si u nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení vykonávame na základe nášho tzv. oprávneného záujmu. V každom maile budete mať samozrejme možnosť odber týchto správ zrušiť, prípadne môžete zasielanie takýchto emailov dopredu odmietnuť emailom zaslaným na adresu bluestep@bluestep.sk alebo zaškrtnutím zaškrtávacieho tlačidla pri potvrdení objednávky tovaru.

3.1.2. Pretože sa snažíme sa neustále zlepšovať a s našimi zákazníkmi udržiavať priateľské vzťahy, môžeme Vaše telefónne číslo využiť na to, aby sme Vám zavolali a opýtali sa, ako ste s našimi službami spokojní, prípadne Vám povedali o nejakej špeciálnej ponuke súvisiacej s tovarom, ktorý ste si u nás objednali. Pri každom telefonáte budete mať samozrejme možnosť požiadať, aby sme Vás takto už nekontaktovali a my Vám už volať nebudeme. Informáciu o tom, že už nechcete, aby sme Vás kontaktovali, môžete tiež odmietnuť emailom zaslaným na adresu bluestep@bluestep.sk alebo zaškrtnutím zaškrtávacieho tlačidla pri potvrdení objednávky tovaru.

Súhlas

3.2. Pokiaľ ste nám dali súhlas, môžeme si uchovávať Váš email prípadne aj telefónne číslo aj na ďalšie účely, než je uvedené vyššie. Napríklad na oznamovanie informácií o našich akciách a službách, ktoré nesúvisia s tovarom, ktorý sme Vám poskytli. Svoj súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať

3.3. Cookies:

Aby sme Vám uľahčili a spríjemnili používanie našich webových stránok a zároveň aby ​​sme ich neustále vylepšovali, spracovávame aj cookies. Nechceli sme urobiť naše zásady ochrany príliš dlhé, takže sme informácie o cookies umiestnili sem.

  1. Komu Vaše osobné údaje odovzdávame?

4.1. Informácie o prechádzaní stránok pre nás spracováva Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) (viac sa dočítate v informáciách o spracovaní cookies tu).

4.2. Niektoré údaje o Vás spracovávajú naši spracovatelia (ako napr. marketingoví poradcovia, účtovníci a pod.), avšak nikam inam Vaše osobné údaje nepredávame ani s databázami nijako neobchodujeme. Nemusíte sa preto ničoho báť, Vaše údaje sú u nás v bezpečí.

  1. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

5.1. Vaše údaje uchovávame 5 rokov od nákupu a potom ich anonymizujeme. Pokiaľ u nás máte užívateľský účet, potom údaje z neho uchovávame po dobu, kedy je účet aktívny. Po 5 rokoch neaktivity účet zmažeme a údaje uchováme po dobu ďalších 5 rokov. Po túto dobu ich uchovávame preto, aby sme boli schopní správne reagovať v prípade akéhokoľvek sporu.

5.2. Ak máme niektoré údaje na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať a také údaje potom zmažeme, prípadne ich nebudeme používať na účely, na ktoré sme Váš súhlas mali.

5.3. Uchovanie niektorých dokumentov obsahujúcich osobné údaje nám navyše ukladajú niektoré zákony.

  1. Aké máte práva vo vzťahu k svojim osobným údajom?

6.1. Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom – tzn. že sa nás môžete opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a bude diať.

6.2. Právo na opravu – pokiaľ nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.

6.3. Právo vzniesť námietku – v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec našich oprávnených záujmov, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku, ktorou sa musíme zaoberať.

6.4. Právo na výmaz (tzv. právo „byť zabudnutý“) – tzn. že na Vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, napr. pokiaľ si už nebudete želať byť u nás zaregistrovaní. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje či zaväzuje údaje uchovávať (napr. povinnosť vyplývajúcu zo zákona o účtovníctve atď.) av takom prípade výmaz nemôžeme vykonať.

6.5. Právo na obmedzenie spracovania – v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijako nakladať; jedná sa o nasledujúce situácie:

6.5.1. ak popriete presnosť údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť;

6.5.2. ak sú osobné údaje spracovávané neoprávnene, ale neželáte si, aby sme ich vymazali a namiesto výmazu požiadate len o obmedzenie spracovania;

6.5.3. pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov;

6.5.4. pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, kým overíme, či budú osobné údaje ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich spracovávať nebudeme.

6.6. Právo na prenositeľnosť údajov – v prípade, že nás o to požiadate, poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmlúv, ktoré sme s Vami uzavreli, súhlasu a zároveň ich spracovávame automatizovane. Také údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Prípadne tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.

6.7. Právo podať sťažnosť – ak sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme pravidlá spracovávania osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Pokiaľ máte akúkoľvek otázku ohľadom našich zásad ochrany súkromia, môžete nám napísať na email bluestep@bluestep.sk alebo sa ozvať na akýkoľvek iný kontakt uvedený v záhlaví týchto zásad ochrany súkromia. Tieto zásady môžeme čas od času aktualizovať, a preto odporúčame, aby ste sa na túto stránku občas pozreli.

 

Tieto zásady boli vydané dňa 17.12.2021.