Slovníček pojmov

Osvetlenosť (E) hovorí, koľko svetla dopadá na určitú plochu, napríklad na dosku stola. Meria sa luxmetrom a jej jednotkou je lux (lx). Pre rôzne činnosti a priestory sú nastavené hygienické minimá, aby sme dobre videli na prácu alebo na cestu. Napríklad na kancelárskom stole s počítačom máme mať cez 500 lx.

Svetelný tok (Φ) hovorí, koľko svetla vyžaruje svetelný zdroj alebo svietidlo, teda „ako veľmi svieti“. Jednotkou je lumen (lm). V hovorovej slovenčine mu zodpovedá „svietivosť“ alebo „výkon“. Keby sme všetko svetlo zo svietidla dokázali sústrediť na plochu 1 m2, bolo by na nej toľko luxov, koľko dáva svietidlo lumenov. Napríklad 10W LED „žiarovka“ dáva 1000 lm podobne ako klasická 75W žiarovka.

Príkon (P) svetelného zdroja hovorí, koľko energie spotrebuje za jednotku času. Jednotkou je watt (W). Hovorovo mu zodpovedá „spotreba“, „výkon“ alebo „koľko to ž*re“. Čím je príkon väčší a čím dlhšie necháme rozsvietené, tým viac zaplatíme. Pri cene 20 euro centov za 1 kWh stojí týždenná nepretržitá prevádzka 10W LED „žiarovky“ na 7×24×10×20/1000 = 0.336 Eura. Pri klasickej žiarovke by to isté prišlo asi na 2,4 Eura.

Životnosť svetelného zdroja udáva, koľko hodín bude pravdepodobne svietiť, než odíde alebo dosť pohasne. Jednoducho ako dlho v priemere vydrží. Ľudovo je to „trvanlivosť“. U LED býva 20–50 tisíc hodín, pri žiarivkách polovica. Je to štatistika, konkrétny kus môže vydržať menej aj viac hodín, ale pri väčšom počte sa podľa toho dá plánovať údržba.

Energetická trieda svetelného zdroja znázorňuje účinnosť, s akou vyrába z elektriny svetlo. Je to písmeno od A do G. Áčka sú logicky najúspornejšie (lepšie majú viac plusov) a Géčko je na tom najhoršie. Nájdete ju na energetickom štítku, od septembra 2021 už v tretej verzii.

Všeobecný index podania farieb (Ra) je číslo od 0 do 100. To, čo mu chýba do stovky je priemerné skreslenie farieb pod daným svetlom. Alebo inak: je to podobnosť daného a ideálneho svetla (napríklad denného). Skrátene sa mu hovorí [index] podania farieb alebo slangovo „er-áčko“. Väčšina osvetlenia v budovách má Ra okolo 80. V zdravotníctve, v umeleckých školách pri kontrolách a ďalších činnostiach náročných na zrak sa používa kvalitnejšie svetlo s Ra > 90.

Teplota chromatickosti (Tcp) je číslo väčšinou od 2700 do 6500, ktoré vyjadruje tón bieleho svetla. Teda ako veľmi je svetlo dožlta alebo domodra. Udáva sa v kelvinoch. Zatiahnutá obloha má Tc = 6500 K, priame slnečné lúče asi 5800 K, v kanceláriách väčšinou svietia neutrálnych 4000 K a teplé svetlo žiarovky má 2800 K. Je to paradox, čím vyššia teplota chromatickosti, tým je svetlo chladnejšie.

Cirkadiánny aktivačný index (Ac) je číslo od 0 do 100 a hovorí, koľko je v danom svetle aktivujúcej modrej zložky v porovnaní s denným svetlom. Modrá zložka svetla totiž mimovizuálne pôsobí na biorytmy a na bdelosť. Skrátene sa mu hovorí cirkadiánny index. Ac = 100 má chladné svetlo zatiahnutej oblohy. Kancelárske osvetlenie máva okolo 60 a klasická žiarovka asi 30. Vyššie hodnoty sú dobré na aktivitu a nízke zase na relax a pred spaním.